fbpx

Blog

02.09.2019

Czy pracujący w Polsce obywatele Ukrainy wyjadą do Niemiec?

Od momentu przyjęcia przez niemiecki rząd tzw. ustawy migracyjnej, która zakłada liberalizację przepisów z zakresu zatrudniania cudzoziemców spoza Unii Europejskiej, nie ucicha dyskusja na temat tego, czy pracownicy z Ukrainy opuszczą Polskę i wyjadą dalej na Zachód. W tym wpisie analizujemy czy zmiany w RFN wpłyną na polskich przedsiębiorców zatrudniających obcokrajowców ze Wschodu.

Czytaj więcej
29.07.2019

Co grozi za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców?

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zadbanie o to, aby zatrudniani przez niego pracownicy pracowali legalnie. Niestety nadal wielu przedsiębiorców wybiera ryzyko i decyduje się na przyjmowanie ludzi do pracy „na czarno”. Zatrudniani nielegalnie są nie tylko Polacy, ale także cudzoziemcy. Problem legalności pracy w przypadku obcokrajowców jest jednak dużo bardziej złożony, ponieważ formalności, jakich należy dopełnić jest znacznie więcej.

Czytaj więcej
03.07.2019

Numer PESEL dla cudzoziemca

Jedynym z kroków, jakie powinien przedsięwziąć cudzoziemiec chcący podjąć pracę w Polsce jest uzyskanie numeru PESEL. PESEL jest potrzebny do tego, aby przedsiębiorca mógł poprawnie wypełnić swój obowiązek i  prawidłowo sporządzić dokumentację dotyczącą podatku PIT i składek ZUS od wynagrodzenia.

Czytaj więcej
24.06.2019

500+ dla cudzoziemców

Świadczeniem mogącym najbardziej przyciągać obcokrajowców jest 500+, które na dobre zagościło na polskim gruncie. Jednak nie tylko obywatele naszego kraju mają prawo do korzystania z tego programu. W świetle obowiązującej ustawy i jej ostatniej nowelizacji, rządowe pieniądze mogą uzyskać również cudzoziemcy.

Czytaj więcej
17.06.2019

Jakie trudności można napotkać zatrudniając cudzoziemca?

Zatrudnianie cudzoziemca to nie tylko dokumenty i ciąg procedur, lecz także szereg terminów, których należy przestrzegać oraz poprawna komunikacja na linii pracodawca – pracownik. Z dzisiejszego wpisu dowiecie się, jakie trudności mogą spotkać przedsiębiorcę przyjmującego do pracy obcokrajowca i jak sobie z nimi radzić.

Czytaj więcej
10.06.2019

Jak rozliczyć cudzoziemca pracującego w Polsce?

Jedną z przyczyn, przez którą pracodawcy nie decydują się na zatrudnienie cudzoziemca jest nieznajomość przepisów i procedur związanych z jego rozliczeniem. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorcę prawo podatkowe.

Czytaj więcej