Pracownicy ze Wschodu a Azji | Profit4You

PRACOWNICY ZE WSCHODU A PRACOWNICY Z AZJI

Podejmując współpracę z PROFIT4YOU, możesz zdecydować, jakie cechy u pracowników cenisz najbardziej. Z nami rozwiążesz aktualny problem, z którym zmaga się Twoje przedsiębiorstwo.

PRACOWNICY ZE WSCHODU

Elastyczność zatrudnienia

Dzięki uproszczonej procedurze legalizacyjnej mogą szybko i sprawnie podjąć pracę na okres do 6 miesięcy. Gwarantują elastyczność i łatwość w dostosowaniu poziomu zatrudnienia do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

 

Bliskość kulturowa i językowa

Od kilku lat są obecni na naszym rynku pracy i z łatwością dostosowują się do warunków. Często porozumiewają się po polsku i mają już doświadczenie w pracy w Polsce.
nbsp;

Doświadczenie i specjalizacja

Z racji doświadczenia i znajomości języka mogą podejmować się specjalistycznych zadań. Dlatego z powodzeniem można angażować ich np. do prac logistycznych lub wymagających bardziej zaawansowanej technologii.

PRACOWNICY Z AZJI

Minimalna rotacja

Wysokie koszty podróży i brak rozwiniętej sieci migracyjnej sprawiają, że nie zmieniają planów życiowych z dnia na dzień. Wystarczy raz przeszkolić ich do pracy, żeby zagwarantować sobie pracownika na lata. Mówią po rosyjsku i/lub angielsku, więc proces adaptacji przebiega stosunkowo łatwo.

Lojalność i stabilność zatrudnienia

Mogą być zatrudnieni wyłączenie w oparciu o zezwolenie na pracę, które wydawane jest na 12-36 miesięcy i uprawnia do wykonywania pracy tylko i wyłącznie u tego pracodawcy, na którego wydano dokument.

Mniejsze oczekiwania

Są doskonale przystosowani do prac powtarzalnych, np. w branży spożywczej czy na produkcji a polskie wynagrodzenie minimalne i warunki życia są dla nich bardzo atrakcyjne.