fbpx

Outsourcing VS praca tymczasowa | Profit4You

Outsourcing VS praca tymczasowa. Czym się różnią i dlaczego outsourcing jest korzystniejszy?

02.11.2020

Na przestrzeni ostatnich lat na polskim rynku coraz częściej zarówno przedsiębiorcy, jak i duże korporacje, otrzymują oferty współpracy od firm outsourcingowych i agencji pracy tymczasowej. Warto więc wiedzieć czym się różnią wymienione formy współpracy – by korzystać z tych usług świadomie i zgodnie z prawem.

Niewiele przedsiębiorców rozumieją zasadnicze różnice pomiędzy outsourcingiem a pracą tymczasową, a co za tym idzie, nie wiedzą, która forma współpracy jest dla nich korzystniejsza. Poniżej prezentujemy w skrócie czym się różni outsourcing od pracy tymczasowej, aby pomóc podjąć najbardziej opłacalną i bezpieczną decyzję biznesową.

  1. Podstawa prawna

W pierwszej kolejności, różnica polega na  podstawie prawnej regulującej działanie firm zajmujących się outsourcingiem i agencji pracy tymczasowej. Działalność firm outsourcingowych reguluje Kodeks cywilny oraz umowa handlowa zawarta między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Natomiast działanie agencji pracy tymczasowej określa ustawa z dnia 9 lipca 2003r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, która nakłada szereg obostrzeń na pracodawcę-użytkownika, agencję pracy tymczasowej i pracownika.

  1. Nadzór przebiegu pracy

Przy outsourcingu  – formalnym i faktycznym pracodawcą pracowników wykonujących pracę na rzecz Klienta jest firma outsourcingowa. To właśnie ta firma zatrudnia pracowników i odpowiada za wykonanie usług. Dla Klienta liczy się głównie efekt końcowy w postaci zrealizowanych zadań.

Jeśli zaś chodzi o pracę tymczasową, pracownicy tymczasowi podlegają kierownictwu pracodawcy-użytkownika. To on organizuje zadania takim pracownikom oraz nadzoruje ich realizację.

  1. Rozliczenie

Dużo wygodniejszą formą rozliczeń dla klienta jest outsourcing ze względu na ułatwioną procedurę rozliczenia – firma outsourcingowa wystawia Klientowi kompleksową fakturę za świadczone usługi (w oparciu o ewidencję pracy pracowników) i zajmuje się całą obsługą kadrowo-płacową.

W przypadku pracy tymczasowej – pracodawca-użytkownik jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji pracy pracowników, dalej przekazuje informacje agencji pracy tymczasowej. Jest zobowiązany monitorować i weryfikować rozliczenia, ewentualne dodatki, potrącenia i premie.

  1. Czas zatrudnienia pracownika

Istotną kwestią w działaniu agencji pracy tymczasowej i firm outsourcingowych jest możliwy czas zatrudnienia pracownika. W agencji pracy tymczasowej maksymalny czas zatrudnienia wynosi 1,5 roku (18 miesięcy), z kolei częsta zmiana pracowników negatywnie wpływa na efektywność pracy u klienta.

Dobrym rozwiązaniem gwarantujących zachowanie efektywności i ciągłości pracy jest korzystanie z usług firm outsourcingowych, dlatego że pracownika można zatrudnić na czas nieokreślony.

  1. Ustalenie wynagrodzenia pracownika

Kolejnym atutem korzystania z usług firm outsourcingowych jest oszczędność. Przy outsourcingu istnieje swoboda w ustalaniu wynagrodzenia za pracę pracownika ( nie może być niższe niż aktualna oficjalna stawka minimalna).

W przypadku ustalania stawki z agencją pracy tymczasowej należy pamiętać, że stawka dla pracownika tymczasowego nie może być niższa niż stawka dla pracownika zatrudnionego bezpośrednio u pracodawcy-użytkownika.

Reasumując, są 2 rodzaje korzyści wynikające ze współpracy z firmą outsourcingową:

Natychmiastowe: 

  • Optymalizacja kosztów zatrudnienia;
  • Oszczędność czasu i redukcja prac administracyjno-kadrowych;
  • Szybkie dostosowanie wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy bez zbędnej rotacji pracowników.

 

Długoterminowe:

  • Zwiększenie elastyczności działania firmy;
  • Poprawa jakości usług.

 

Zachęcamy Was do zapoznania się z ofertą firmy outsourcingowej PROFIT4YOU. Nasz dział handlowy sporządzi dla Twojej firmy indywidualną wycenę, z uwzględnieniem wszystkich potrzeb przedsiębiorstwa.