fbpx

Pracownicy z Azji Środkowej - dlaczego warto? | Profit4You

Pracownicy z Azji Środkowej – dlaczego warto ich zatrudnić?

02.03.2020

W Polsce od kilku lat obserwujemy wzmożone zainteresowanie pracownikami zza wschodniej granicy. Na rodzimym rynku pracy na dobre zadomowili się Ukraińcy oraz Białorusini. Przedsiębiorcy początkowo bardzo chętnie zatrudniali obywateli tych państw, ponieważ ich oczekiwania finansowe były stosunkowo niskie i podejmowali się zajęć, jakich nie wykonaliby Polacy za tę samą kwotę. Jednak  część pracodawców przekonała się już o tym, że obsadzenie dużej liczby stanowisk ludźmi z tych krajów często nie jest tak dobrym pomysłem, jak początkowo mogłoby się wydawać. Powodów takiego stanu rzeczy jest co najmniej kilka. Wśród nich należy wymienić, np. rosnące oczekiwania finansowe oraz stosunkowo sporą rotację spowodowaną możliwością błyskawicznej zmiany życiowych planów i szybkiego opuszczenia miejsca pracy.

Pracownicy z Azji Środkowej na pomoc polskim pracodawcom

Dobrą alternatywą dla przedsiębiorców chcących zatrudnić cudzoziemców na dłuższy czas jest otworzenie się na pracowników z Azji Środkowej: Uzbekistanu, Kazachstanu i Tadżykistanu. Osoby pochodzące z tych krajów cechuje wysoka motywacja i zapał do pracy. Są oni bardzo zdeterminowani, aby znaleźć posadę za granicą, ponieważ średnie miesięczne wynagrodzenie w miejscach, z których pochodzą wynosi zaledwie 100-150 USD.  Zatem pieniądze, jakie mogą zarobić w Polsce (600-1 000 USD!) są dla nich dużą szansą na zagwarantowanie sobie i rodzinie lepszego życia, którego nie będą chcieli opuszczać.

Wsparcie dla branży spożywczej

Jednak nie tylko czynnik ekonomiczny, który motywuje do pracy, czyni z obywateli Azji Środkowej dobrych pracowników. Etos pracy jest głęboko zakorzeniony w ich kulturze, a sumienność i rzetelność są cechami narodowymi. Dzięki wielowiekowym tradycjom są doskonale przygotowani do prac powtarzalnych, np. w branży spożywczej. Doskonale radzą sobie również w pracach, związanych z przetwórstwem, ponieważ to głównie na nim opierają się tamtejsze gospodarki, a oczekiwania finansowe są znacznie niższe niż naszych najbliższych wschodnich sąsiadów.

Rotacja? – nie w tym przypadku

Bolączką wielu przedsiębiorców zatrudniających cudzoziemców ze Wschodu jest wysoka rotacja personelu. Niewielka odległość pomiędzy naszymi krajami, tanie połączenie lotnicze, dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa oraz nieskomplikowane procedury wizowe powodują, że obywatele Ukrainy i Białorusi często z dnia na dzień podejmują decyzję o powrocie do domu narażając przedsiębiorstwo na straty. W przypadku Uzbeków, Kazachów i Tadżyków możliwość, że porzucą oni pracę bez wcześniejszego uzgodnienia jest praktycznie zerowa. Wysokie koszty podróży oraz brak rozwiniętej sieci migracyjnej sprawiają, że tacy pracownicy są znacznie miej skłonni do nagłych zmian miejsca zatrudnienia. Ponadto stabilność pracy może zagwarantować fakt, że cudzoziemcy z Azji Środkowej mogą być zatrudnieni wyłączenie w oparciu o zezwolenie na pracę, które wydawane jest na 12 miesięcy i uprawnia do wykonywania pracy tylko i wyłącznie u tego pracodawcy, na którego wydano dokument.

Czego oczekują pracownicy z Azji Środkowej?

Najważniejszym warunkiem jaki powinien spełnić pracodawca decydujący się na zatrudnienie cudzoziemca z Azji Środkowej, jest zapewnienie jak największej liczby roboczogodzin (ok. 240h/m-c) za stawkę, która jest zgodna z obowiązująca ustawą o minimalnym wynagrodzeniu obowiązującym na umowie zlecenie. W zamian za uczciwą i ciężką pracę Uzbecy oczekują stabilności zatrudnienia – co najmniej rok, aby mogli skupić się na wykonywanej pracy zarobkowej, nie martwiąc się o skomplikowane formalności. Bardzo ważnym jest również zapewnienie takim pracownikom zakwaterowania, ubezpieczenia i posiłków oraz opieki rosyjskojęzycznego koordynatora i lidera zespołu, do których będą mogli zwrócić się o pomoc.

Za dużo formalności? Skorzystaj z outsourcingu!

Zatrudnienie cudzoziemca ze Środkowej Azji wiąże się jednakże z wieloma formalnościami związanymi z legalizacją jego pracy i pobytu. W takim przypadku naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców wychodzą firmy specjalizujące się w outsourcingu pracowniczym. W jednym z poprzednich wpisów  „Co to jest outsourcing pracowników? 10 powodów, dlaczego się to opłaca” opisaliśmy krok po kroku mechanizm takiej współpracy i wymieniliśmy korzyści z niej płynące.

 

PROFIT4YOU od kilku lat zajmuje się dostarczaniem swoim Klientom wykwalifikowanej kadry z Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kazachstanu. Jako jedyna polska firma mamy własne centrum szkoleniowo-rekrutacyjne w Taszkiencie (Uzbekistan), dzięki czemu mamy dostęp do bazy kandydatów i możliwość natychmiastowej weryfikacji potencjalnych pracowników. Prowadzimy tam także program adaptacji dla kandydatów do pracy w Polsce, podczas którego kursanci uczą się naszego języka oraz poznają tradycje i zwyczaje.

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się co o pracy dla PROFIT4YOU myślą nasi pracownicy, zachęcamy do obejrzenia filmu, przygotowanego właśnie przez nich!

W celu zdobycia większej ilości informacji i poznania warunków współpracy z PROFIT4YOU, zapraszamy do kontaktu:

biuro@profit4you.pl
tel. 536 167 229