fbpx

Prognozy dla polskiego rynku pracy na 2021 rok | Profit4You

Prognozy dla polskiego rynku pracy na 2021 rok

23.12.2020

Polskie firmy stawiają czoło wyzwaniom związanym z covidem.

Sytuacja w gospodarce jest wciąż niestabilna, przedsiębiorcy w celu osiągnięcia lepszych wyników finansowych muszą się skupić się na swoim rozwoju w ramach wybranej specjalizacji. Niezbędne jest skoncentrować się na kluczowych aspektach swojej działalności, a procesy poboczne zlecić na zewnątrz. Rozwiązaniem na to jest zlecenie zatrudnienia firmie outsourcingowej. Zdaniem ekspertów outsourcing to oszczędności dla firm, bardzo ważne są także kwestie bezpieczeństwa i elastyczności.
Na polskim rynku widać większe zainteresowanie współpracą z firmami outsourcingowymi – w ciągu ostatnich czterech lat globalny wskaźnik wzrostu outsourcingu wyniósł 6,4 proc., a do 2023 roku dynamika będzie utrzymywać się na poziomie 7,4 proc. rocznie.
Pandemia postawiła gospodarkę przed całym spectrum wyzwań. Mogą one jednak działać na biznes mobilizująco i stanowić czynnik przyspieszający wprowadzanie innowacji lub zmian. Branża outsourcingu z pewnością będzie stanowiła dużą pomoc dla firm chcących szybko wrócić na „właściwe tory”.

A co się dzieje w tym czasie na rynku pracy obcokrajowców?
Jak sobie radzą w czasach epidemii pracownicy zagraniczni? Otóż statystyki pokazują, że napływ Białorusinów i Ukraińców do Polski zmniejszył się w niedużym stopniu. Sprzyjała temu względnie stabilna sytuacja gospodarcza w Polsce.
Chociaż polska gospodarka przechodzi okres kryzysu, wskaźniki PKB za III kwartał pozostają o 7,7% wyższe w porównaniu do okresu z wiosennego lock-down . Biorąc pod uwagę ten sam okres z ubiegłego roku – PKB Polski spadł zaledwie o 1,6%.
Na tle innych państw europejskich, gdzie średni spadek PKB wynosi 4,3%, Polska najlepiej przeżywa okres kryzysowy. Najbardziej stabilnymi branżami dla obcokrajowców podczas kryzysu okazały się branże produkcyjne i logistyczne. W ciągu najbliższych kilku lat Polska raczej nie „zamknie się” na migrantów zarobkowych.
Według prognoz rządowych do 2030 roku w Polsce pojawią się miejsca pracy dla 4 mln pracowników zagranicznych. Liczne polskie społeczne programy sprzyjają integracji cudzoziemców w Polsce.
Również opracowany przez rząd został Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach, który ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium RP (Dz. U. z 2020 r. poz. 35), a także
uproszczenie procedur dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.