fbpx

PESEL | Profit4You

Jedynym z kroków, jakie powinien przedsięwziąć cudzoziemiec chcący podjąć pracę w Polsce jest uzyskanie numeru PESEL. PESEL jest potrzebny do tego, aby przedsiębiorca mógł poprawnie wypełnić swój obowiązek i  prawidłowo sporządzić dokumentację dotyczącą podatku PIT i składek ZUS od wynagrodzenia.

Co to PESEL?

Numer PESEL to jedenastowersowy symbol numeryczny pozwalający na identyfikację jego posiadacza. Cyfry w nurze zawierają kolejno datę urodzenia, numer porządkowy, cyfrę oznaczającą płeć oraz liczbę kontrolną.

Jak uzyskać numer PESEL dla cudzoziemca?

Numer PESEL może uzyskać bezpłatnie każdy cudzoziemiec, który posiada zameldowanie w Polsce na pobyt powyżej 30 dni lub każdy, kto zgłosi taką chęć. W przypadku posiadania meldunku przez obcokrajowca, PESEL zostaje przypisany mu z urzędu i nie musi martwić się o dodatkowe formalności. Natomiast jeśli obcokrajowiec nie posiada meldunku, może wówczas zgłosić się do urzędu gminy z odpowiednim wnioskiem. Urząd gminy możne znajdować się w miejscu, w którym cudzoziemiec chce się zameldować lub na terenie gminy, w której jest siedziba pracodawcy  w przypadku, gdy pracownik nie może otrzymać meldunku. Natomiast jeśli cudzoziemiec nie pracuje lub przedsiębiorstwo ma siedzibę za granicą, PESEL może uzyskać w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście miasta stołecznego Warszawy znajdującym się przy ul. Nowogrodzkiej 43.

Jakie dokumenty powinien przygotować cudzoziemiec?

W celu nadania cudzoziemcowi numeru PESEL niezbędny będzie odpowiedni wniosek, który można pobrać ze strony  obywatel.gov.pl. Podczas składania podania obcokrajowiec powinien mieć ze sobą dokument tożsamości, np. ważny paszport.