kary za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca | Profit4You

Co grozi za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców?

29.07.2019

Obowiązki pracodawcy

Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy jest zadbanie o to, aby zatrudniani przez niego pracownicy pracowali legalnie. Niestety nadal wielu przedsiębiorców wybiera ryzyko i decyduje się na przyjmowanie ludzi do pracy „na czarno”. Zatrudniani nielegalnie są nie tylko Polacy, ale także cudzoziemcy. Problem legalności pracy w przypadku obcokrajowców jest jednak dużo bardziej złożony, ponieważ formalności, jakich należy dopełnić jest znacznie więcej.
Cudzoziemiec, aby pracować legalnie musi posiadać ważną wizę, wykonywać dokładnie te zadania, które zostały wskazane w Oświadczeniu lub Zezwoleniu oraz posiadać umowę o pracę lub inną umowę cywilno-prawną z pracodawcą. Organami uprawnionymi do kontroli są: Straż Graniczna oraz Państwowa Inspekcja Pracy.

Kary po zaostrzeniu przepisów

Po zaostrzeniu przepisów w 2018 r. kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców wzrosły. Przedsiębiorcy zatrudniający obcokrajowców na czarno muszą liczyć się z karami w wysokości od 3 tys. zł do 30 tys. zł. w zależności od rodzaju wykroczenia. Ponadto warto także zwrócić uwagę na fakt, że polskie prawo przewiduje sankcje dla przedsiębiorców, którzy przyjęli do pracy obcokrajowca nie posiadającego ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium naszego kraju. Za powierzenie pracy takiemu cudzoziemcowi grożą kary finansowe oraz obowiązek wypłacenia należnych wynagrodzeń i związanych z nimi świadczeń (uiszczenia składek na ubezpieczenie społeczne, podatku) oraz do pokrycia kosztów ich powrotu do kraju pochodzenia.

Zaufaj profesjonalistom

Aby uniknąć kar i nie niepokoić się o formalności związane z zatrudnianiem cudzoziemców, warto rozważyć powierzenie tego zadania specjalistom. PROFIT4YOU od kilku lat zajmuje się dostarczaniem swoim Klientom wykwalifikowanej kadry z Europy Wschodniej, a także z Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kazachstanu. Korzystając z usług PROFIT4YOU masz pewność, że pracownicy sprawdzą się na swoim stanowisku i nie będziesz mieć problemu z komunikacją.

Malwina Pobłocka