fbpx

jak zatrudnic cudzoziemca | Profit4You

Jakie trudności można napotkać zatrudniając cudzoziemca?

17.06.2019

Wielu przedsiębiorców obawia się zatrudniania cudzoziemców ze względu na skomplikowane procedury związane w legalizacją ich pracy i pobytu. W poprzednich wpisach „Jak zatrudnić cudzoziemca krok po kroku” oraz „Jak rozliczyć cudzoziemca” opisaliśmy najważniejsze zagadnienia dotyczące kwestii prawnych związanych z przyjęciem do pracy obcokrajowca. Jednak pracodawca biorąc na siebie samodzielne zatrudnienie osoby spoza Unii Europejskiej, musi być przygotowanym to, że samo skompletowanie dokumentów nie wystarczy i konieczne jest zagłębienie się w zawiłości przepisów regulujących te kwestie.  W dzisiejszym wpisie przedstawimy najbardziej powszechne trudności na jakie napotykają się przedsiębiorcy i podpowiemy jak ich uniknąć.

Dokumenty

Każdemu cudzoziemcowi ubiegającemu się o pracę w Polsce niezbędne jest oświadczenie o powierzeniu pracy lub/i zezwolenie na pracę w Polsce, które przygotowuje jego przyszły pracodawca. To po stronie jego leży obowiązek uzyskania dla pracownika tych dokumentów i przestrzegania terminów. Częstym niedopatrzeniem przedsiębiorców jest  zapominanie o datach ważności wiz, oświadczeń i zezwoleń. W przypadku oświadczenia najważniejszym jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, że jest ono wydawane tylko obywatelom Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Armenii, Gruzji, a okresy pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń mogą wynosić łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby pracodawców, u których wcześniej pracował cudzoziemiec. Natomiast w przypadku zezwoleń na pracę, najważniejszym jest, aby  pamiętać, że wypełniony wniosek o zezwolenie na pracę powinien zostać złożony na co najmniej 30 dni przed planowaną datą zatrudnienia cudzoziemca. Warto także wiedzieć, że jest ono wydawane na okres nie dłuższy niż 3 lata, z możliwością przedłużenia. Jednak najpowszechniejszym zaniedbaniem będącym wynikiem braku znajomości przepisów jest przyjmowanie do pracy obcokrajowców na podstawie oświadczeni/zezwolenia wydanego przez innego pracodawcę. Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, że cudzoziemiec nie może podjąć pracy w innym miejscu, na innym stanowisku i  dla innego pracodawcy niż to, które zostało wykazane w dokumencie wydanym przez odpowiedni organ.

Kontrole

Zatrudniając cudzoziemca, przedsiębiorca musi być gotowy na ewentualne kontrole ze strony Powiatowego Urzędu Pracy oraz Straż Granicznej. Kontroli mogą zostać poddane m.in. dokumenty, zgodność wykonywanej pracy ze stanowiskiem wskazanym w zezwoleniu oraz umowa o pracę. Trzeba także pamiętać, o tym, że należy w przechowywać kopie dokumentów uprawniających cudzoziemca do pracy i pobytu w Polsce. Ponadto tak, jak w przypadku polskich pracowników, pracodawca zobowiązany jest do odprowadzania składki ZUS, co również może zostać poddane weryfikacji.

Komunikacja

Decydując się na przyjęcie do pracy obcokrajowca przedsiębiorca musi liczyć się z tym, że początkowo mogą pojawić się trudności w komunikacji. O ile polski i rosyjski/ukraiński są do siebie podobne, to  przypadku innych języków porozumiewanie się bez ich znajomości może być niemal niemożliwe. Jeśli przedsiębiorca przyjmuje do pracy osobę mówiącą w języku, którego nie znają obie strony, to mogą wówczas wystąpić kłopoty związane z brakiem zrozumienia wzajemnych oczekiwań. Jeśli pracownik nie będzie miał możliwości zadawania pytań bez gwarancji, że zostaną poprawnie zinterpretowane, a pracodawca nie będzie miał pewności, że jego polecenia i uwagi dotrą w takiej formie, w jakiej powinny, pojawi się obopólna frustracja. Sposobem na poradzenie sobie z tą sytuacją może być wysłanie pracownika na kurs języka polskiego lub umieszczenie pracownika w zespole, w którym choć jedna osoba będzie mogła pełnić również rolę tłumacza.

Pomoc specjalistów

Jeśli nadal przerażają Cię procedury, terminy i inne kwestie prawne związane z zatrudnianiem cudzoziemców, możesz skorzystać z usług firm, które są specjalistami w tej dziedzinie. Jedną z firm zajmującą się usługami outosourcingu pracowniczego jest PROFIT4YOU. Powierzając zadanie zatrudnienia obcokrajowców naszym ekspertom, masz pewność, że Twojego przedsiębiorstwa nie czekają niezapowiedziane wizyty urzędników z PIP oraz Straży Granicznej. Ponadto decydując się na usługi naszej firmy masz pewność, że nigdy nie pojawią się problemy z komunikacją, gdyż każdemu pracownikowi przydzielany jest koordynator posługujący się biegle językiem Twoim i pracownika.

Napisz lub zadzwoń, aby poznać więcej szczegółów. Nasi eksperci z przyjemnością odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i rozwieją wszelkie wątpliwości.

biuro@profit4you.pl

telefon: +48 536 167  229

Malwina Pobłocka
.